Thành tích đạt được

  • Luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  • Nhiều năm liền là tập thể khoa phòng vững mạnh
  • Là địa chỉ tin cậy của các sản phụ
  • Tham gia nghiên cứu khoa học: 03 đề tài.
  • Đội ngũ cán bộ y, bác sĩ trong khoa không ngừng phấn đấu, luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, nhiều năm liền đạt tập thể lao động giỏi, tập thể người tốt việc tốt và tổ công đoàn vững mạnh xuất sắc. Khoa đã có những đóng góp tích cực vào thành tích chung của Bệnh viện, được Bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tin tưởng, khen ngợi.