Mổ theo yêu cầu

  • Được phục vụ theo yêu cầu chất lượng cao.
  • Chọn bác sỹ phẫu thuật, giờ phẫu thuật theo yêu cầu.
  • Liên hệ trực tiếp SĐT: 0437756680